Často hledané

  • Pracovní oděvy
  • Ochranné oděvy
  • Oděvy pro hygienické provozy
  • Oděvy pro oblast služeb
  • Čisticí utěrky Mewa

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1 Jak nakládáme s osobními údaji?

Ochraně a zabezpečení osobních údajů přikládáme mimořádný význam. Vaše osobní údaje budeme v souvislosti s těmito internetovými stránkami zpracovávat za dodržování příslušných právních předpisů týkajících se ochrany dat. Ohledně zpracovávání osobních údajů se na nás vztahují zejména ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR).

Rádi bychom posílili důvěru uživatelů v naší nabídku a proto Vás chceme seznámit s tím, jak s osobními údaji nakládáme, a podrobně Vás informovat o jejich zpracovávání i o všech právech v souladu s čl. 12, 13, 14 a 21 nařízení GDPR. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů platném pro naše internetové stránky a dostupném na adrese www.mewa.cz, se dozvíte, které osobní údaje v rámci používání této stránky shromažďujeme a jak s těmito údaji a informacemi nakládáme.

2 Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů je ve smyslu nařízení GDPR a ostatních předpisů o ochraně osobních údajů:

MEWA Textil-Service s.r.o. K Bílému vrchu 2946/2 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Telefon centrála: 296 335 821 E-Mail: info@mewa.cz

Náš podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů je Vám k dispozici na adrese:

MEWA Textil-Service s.r.o. Pověřenec pro ochranu osobních údajů K Bílému vrchu 2946/2 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

E-Mail: ochranaosobnichudaju@mewa.cz

3 Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje a informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

4 K jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme? Na jakém právním základě se to děje?

Osobní údaje zpracováváme ke stanoveným účelům, které Vám v následujícím textu podrobně vysvětlíme. V jakém rozsahu a jakým způsobem jsou Vaše údaje konkrétně zpracovávány, závisí zejména na tom, které služby, funkce a nabídky naší internetové stránky konkrétně používáte. Údaje zpracováváme zejména proto, ...

• abyste mohli naše internetové stránky spustit a navštívit a abychom mohli naše internetové stránky a ostatní systémy chránit před bezpečnostními riziky; • abyste nás mohli kontaktovat (kontaktní formulář / poptávky zasílané e-mailem); • abychom mohli obsah našich internetových stránek optimalizovat a uspořádat tak, aby se Vám s nimi dobře pracovalo a aby vyhovovaly Vašim potřebám (vč. zobrazování reklam odpovídajících Vašim zájmům na této a jiných internetových stránkách).

Rozsáhlejší zpracování Vašich osobních údajů, než je popsáno v tomto prohlášení o ochraně údajů, se provádí pouze v případech, ve kterých nás k tomu některý právní předpis výslovně opravňuje příp. nám to přikazuje, nebo pokud jste k tomu udělili Váš souhlas. O případné změně těchto účelů Vás budeme s přihlédnutím k právním podmínkám odpovídajícím způsobem informovat.

(1) Spuštění a návštěva našich internetových stránek Naše internetové stránky můžete navštívit čistě pro informační účely bez jakéhokoliv sdělování údajů týkajících se Vaší osoby. O Vaší návštěvě naší internetové stránky jsou v tomto případě automaticky ukládána pouze technická přístupová data předaná Vaším prohlížečem, tzn. název Vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které jste nás navštívili, datum a čas Vaší návštěvy a identifikační data použitého prohlížeče / operačního systému. Internetový server při tom nutně uloží Vaši IP adresu, která může za určitých podmínek případně umožnit její přiřazení k Vaší osobě. Kromě toho používáme soubory cookie, abychom Vám naše internetové stránky mohli i v případě čistě informativního použití poskytnout v optimalizované formě a uspořádané tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám (podrobnosti s tím související a Vaše příslušné možnosti uspořádání viz níže uvedený odstavec „Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií“). Přístupová data nejsou spojována s jinými zdroji dat, rovněž se neprovádí vyhodnocování dat k marketingovým účelům.

Ukládání výše uvedených přístupových dat se provádí v rámci tzv. Server log file (soubor protokolu vytvářený serverem) na našem internetovém serveru a je z technických důvodů nutné k poskytování funkční internetové stránky a k zajištění bezpečnosti systému. Kromě výše uvedených důvodů používáme přístupová data, aniž bychom zjišťovali Vaši totožnost, výhradně čistě statisticky k optimalizaci naší internetové nabídky a k jejímu uspořádání dle potřeb uživatelů.

Pokud naše internetové stránky navštívíte, abyste získali informace o naší nabídce zboží a o našich službách nebo abyste je využili, provádí se na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ) dočasné uložení přístupových dat a záznamových souborů, zejména za účelem provedení opatření před uzavřením smlouvy. Kromě toho je tento čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR právním základem k přechodnému ukládání přístupových dat a záznamových souborů. Náš oprávněný zájem při tom spočívá v tom, abychom Vám mohli poskytnout technicky funkční a uživatelsky přehledné internetové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

Přístupová data shromážděná v rámci používání našich internetových stránek jsou uchovávána pouze po dobu, po kterou jsou nezbytně nutná k dosažení výše uvedených účelů. Vaše IP adresa se při tom na našem internetovém serveru uloží pouze na dobu 35 dnů.

(2) Kontaktní formulář / poptávky Osobní údaje shromažďujeme a ukládáme, když je zadáte do kontaktního formuláře na naší internetové stránce k tomu určenému a zašlete nám jej nebo když nás kontaktujete jiným způsobem (např. e-mailem). Je pouze Vaším rozhodnutím, zda a jaké informace nám v případě příslušné kontaktní poptávky sdělíte. Pokud nás kontaktujete e-mailem, ukládáme data, která nám sdělíte v této souvislosti. V případě použití kontaktního formuláře na naší internetové stránce shromažďujeme údaje, které jste zadali v zadávací masce (m. j. křestní jméno, příjmení, adresa, Vaše individuální zpráva). Data označená hvězdičkou (*) jsou povinné údaje, které potřebujeme, abychom mohli řádně reagovat na Vaši poptávku. Další dobrovolně sdělené údaje nám umožňují Vaši poptávku lépe zařadit a zpracovat. V případě použití kontaktního formuláře na naší internetové stránce jsou spolu s odesláním navíc ukládána následující přístupová data: datum a čas odeslání Vaší poptávky a Vaše IP adresa.

Pokud nás kontaktujete v rámci již existujícího smluvního vztahu nebo předem za účelem informací o naší nabídce zboží nebo z důvodu našich ostatních služeb, jsou Vámi sdělená data a informace zpracovávány za účelem zpracování a zodpovězení Vaší kontaktní poptávky, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ). Technická přístupová data zaznamenaná během procesu odesílání jsou ukládána za účelem technického poskytnutí kontaktních možností i za účelem zajištění bezpečnosti systému na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (právní základ) a slouží k ochraně oprávněných zájmů.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s navázáním kontaktu s námi ukládáme pouze po dobu jejího zpracování proto, abychom mohli zpracovat Vaši poptávku. Technická přístupová data uložená v této souvislosti jsou uchovávána pouze po dobu, po kterou jsou tato data z technických důvodů nezbytná zejména k funkčnímu poskytování možností k navázání kontaktu i k zajištění bezpečnosti systému. Vaše IP adresa se při tom na našem internetovém serveru uloží pouze na dobu 35 dnů.

(3) Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií Abychom naše internetové stránky uspořádali tak, aby pro Vás byla jejich návštěva atraktivní, a abychom umožnili používání určitých funkcí, používáme v některých oblastech soubory cookie. Soubory cookie jsou soubory, které jsou během návštěvy našich internetových stránek ukládány na Vašem pevném disku příp. v dočasné paměti Vašeho internetového prohlížeče. Jako soubory cookie dále označujeme rovněž sledovací pixely a jiné srovnatelné technologie pro uchovávání údajů, které slouží ke sledování aktivit uživatelů. Sledovací pixely jsou většinou transparentní grafické/obrazové elementy, které zpravidla nejsou větší než 1×1 pixel a které jsou integrovány do internetové stránky a pomocí kterých mohou být na Vašich zařízeních rozpoznány soubory cookie.

Soubory cookie používáme na našich internetových stránkách pouze k ukládání informací relevantních pro danou relaci. Platnost těchto souborů cookie vyprší po ukončení relace prohlížeče (tzv. přechodné soubory cookie) a tyto soubory cookie nejsou ukládány trvale. Ostatní soubory cookie zůstanou na Vašem počítači i po ukončení příslušné relace prohlížeče a umožní nám Váš počítač rozpoznat i při Vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Trvalé soubory cookie jsou automaticky po stanovené době vymazány, tato doba se může v závislosti na druhu souborů cookie lišit.

Soubory cookie lze rozdělit zejména na následující kategorie / typy souborů cookie:

• Nezbytné soubory cookie: Soubory cookie nutné pro provádění specifických funkcí internetových stránek • Funkční cookies Soubory cookie, které umožňují služby a funkce internetových stránek a/nebo zvyšují „usability“ (použitelnost) internetových stránek. • Soubory cookie ke sledování/analýze výkonu: Soubory cookie k provádění analýz dat týkajících se místa, zájmů návštěvníka stránek apod. pro získání informací o návštěvníkovi stránek a o zjišťovaném obsahu stránek

Samozřejmě můžete naše internetové stránky navštívit i bez použití souborů cookie. Používání souborů cookie můžete na Vašem počítači deaktivovat tím, že pro soubory cookie změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Postup k deaktivování souborů cookie můžete získat kdykoliv pomocí funkce „Nápověda“ Vašeho internetového prohlížeče. Uvědomte si však, že nastavení mohou případně negativně ovlivnit úplnou dostupnost a funkci našich internetových stránek. Podrobnější informace o možnostech nastavení a deaktivování souborů cookie viz navíc následující podrobná vysvětlení týkající se souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií konkrétně používaných v rámci návštěvy našich internetových stránek.

Na našich internetových stránkách používáme Consent Manager poskytovatele Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro"). V tomto případě se jedná o plugin, pomocí kterého může být vyžadován souhlas s používáním souborů cookie a/nebo podobných technologií. Aplikace „Piwik Pro“ jako taková žádné osobní údaje neshromažďuje. Prostřednictvím Consent Manager Piwik Pro můžete Vámi zvolená nastavení kdykoliv měnit i odvolat Váš souhlas s používáním souborů cookie a technologií, které nejsou nezbytné. Consent Manager Piwik Pro lze otevřít pomocí následujícího odkazu:

Změna nastavení souborů cookie / odvolání souhlasu

Některé ze souborů cookie, které na našich internetových stránkách používáme, pocházejí od třetích stran, které nám pomáhají analyzovat účinek obsahu našich internetových stránek a zájmy našich návštěvníků, měřit výkon našich internetových stránek, vkládat na naše nebo jiné internetové stránky odpovídající reklamu či jiný obsah nebo komunikovat s Vámi. V rámci našich internetových stránek používáme jak soubory cookie první strany (viditelné pouze ze strany domény, kterou právě navštěvujete), tak i soubory cookie třetí strany (viditelné napříč doménami a používané třetími stranami stále). Podrobnosti:

Nezbytné soubory cookie:

Název souboru cookie Platnost Popis/Vysvětlení
ppms_privacy_ 365 dní Soubor cookie umožňuje získání a uložení souhlasu návštěvníka webových stránek s používáním souborů cookie a/nebo podobných technologií. Nastavuje se pomocí Piwik Pro.
ppms_webstorage Jednotlivé objekty se vymažou, jakmile vyprší platnost souborů cookie, které za nimi stojí. Návštěvník webových stránek může tyto informace vymazat ručně. Kromě souborů cookie se údaje ukládají také lokálně v prohlížeči návštěvníka, aby se zabránilo ztrátě dat způsobené mechanismy prohlížeče. Tato technologie ukládá informace o nastavených souborech cookie.
ppms_data_store Vymaže se ihned, jakmile jsou data formuláře předána na server. Kromě souborů cookie se údaje ukládají také lokálně v prohlížeči návštěvníka, aby se zabránilo ztrátě dat. Tato technologie ukládá informace, které návštěvníci webových stránek zadali do formulářů, aby se zabránilo ztrátě dat při přesměrování.
viewport 1 rok Ukládá aktuální provedení grafické úpravy / velikosti stránky. Vzorové hodnoty: lg, xxs, xxl
_stg_debug / stg_debug 14 dní Určuje, zda se má zobrazit debugger nástroje Piwik Pro Tag Manager. Soubor cookie je odstraněn po zavření debuggeru. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.

Soubory cookie pro analýzu / sledování:

Název souboru cookie Platnost Popis/Vysvětlení
_pk_ses 30 minut Označuje aktivní relaci návštěvníka. Pokud soubor cookie není k dispozici, byla relace ukončena před více než 30 minutami a započítána do souboru cookie pk_id. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
_pk_id 13 měsíců Slouží k rozpoznávání návštěvníků a zaznamenávání jejich různých charakteristik. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
stg_last_interaction 365 dní Určuje, zda relace posledního návštěvníka stále probíhá nebo zda byla zahájena nová relace. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
stg_returning_visitor 365 dní Zjišťuje, zda návštěvník již byl na našich webových stránkách. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.
hjSessionUser{site_id} 365 dní Ukládá se, když uživatel poprvé vstoupí na stránku. Uchovává Hotjar ID uživatele, které je jednoznačné pro tuto webovou stránku. Hotjar nesleduje uživatele napříč různými webovými stránkami. Zajišťuje, aby byly údaje příštích návštěv na téže webové stránce přiřazeny stejnému ID uživatele. Typ údajů: JSON.
_hjHasCachedUserAttributes Relace Umožňuje zjistit, zda jsou údaje uložené v lokálním paměťovém prvku _hjUserAttributes aktuální nebo nikoli. Typ údajů: Boolean (pravda/nepravda).
_hjUserAttributesHash 2 minuty, každých 30 vteřin se prodlužuje. Umožňuje nám zjistit, kdy se změnil atribut uživatele a musí být aktualizován. Typ údajů: Content-Hash.
_hjUserAttributes Bez explicitního data vypršení. Lokální paměťový prvek. Ukládá atributy uživatele, které byly odeslány přes Hotjar Identify API. Typ údajů: JSON kódovaný v Base64.
hjViewportId Relace Relační paměťový prvek. Ukládá podrobnosti k zobrazované oblasti uživatele, jako jsou velikost a rozměry. Typ údajů: UUID.
hjActiveViewportIds Bez explicitního data vypršení. Lokální paměťový prvek. Ukládá ID čísla aktivních zobrazovaných oblastí uživatele. Ukládá časové razítko exspirace, které se používá k validaci aktivních zobrazovaných oblastí při inicializaci skriptu. Typ údajů: JSON.
hjSession{site_id} 30 minut, prodlužuje se v případě aktivity uživatele. Obsahuje aktuální data o relaci. Zajišťuje, aby byly následující poptávky v okně relace přiřazeny stejné relaci. Typ údajů: JSON.
_hjCookieTest Méně než 100 ms; doba vypršení souboru cookie je stanovena na relaci. Kontroluje, zda lze použít cookies Hotjar Tracking-Code. Pokud ano, stanovuje se hodnota 1. Vymaže se téměř ihned po vytvoření. Typ údajů: Boolean (pravda/nepravda).
_hjLocalStorageTest Méně než 100 ms. Kontroluje, zda Hotjar Tracking-Code může použít lokální paměť. Pokud ano, stanovuje se hodnota 1. Údaje uložené v _hjLocalStorageTest nemají žádnou dobu vypršení, vymažou se ale téměř ihned po vytvoření. Typ údajů: Boolean (pravda/nepravda).
_hjSessionStorageTest Méně než 100 ms. Kontroluje, zda Hotjar Tracking-Code může použít relační paměť. Pokud ano, stanovuje se hodnota 1. Údaje uložené v _hjSessionStorageTest nemají žádnou dobu vypršení, vymažou se ale téměř ihned po vytvoření. Typ údajů: Boolean (pravda/nepravda).
_hjTLDTest Relace Pokoušíme se cookie _hjTLDTest ukládat pro různé částečné URL alternativy až do jeho selhání. Umožňuje nám zjistit nejobecnější cestu souboru cookie místo použití názvu hostitele stránky. To znamená, že cookies lze rozdělit mezi subdomény (pokud to souhlasí). Po této kontrole je cookie odstraněn. Typ údajů: Boolean (pravda/nepravda).
_hjClosedSurveyInvites 365 dní Dosazuje se, když uživatel interaguje s pozvánkou s linkem k anketě. Zajišťuje, že tatáž pozvánka se nezobrazí opětovně, pokud už byla zobrazena. Seznam ID anket, kódované v URL.
_hjDonePolls 365 dní Dosazuje se, když uživatel na webové stránce ukončí anketu. Zajišťuje, že tatáž anketa se nezobrazí opětovně, pokud už byla vyplněna. Seznam ID anket, kódované v URL.
_hjMinimizedPolls 365 dní Dosazuje se, když uživatel na webové stránce anketu minimalizuje. Zajišťuje, že anketa zůstane minimalizována, když se uživatel pohybuje na Vaší webové stránce. Seznam ID anket, kódované v URL.
_hjShownFeedbackMessage 1 den Dosazuje se, když uživatel minimalizuje nebo ukončí Feedback Widget. Zajišťuje, že Feedback Widget bude nahrán minimalizovaný, když uživatel přechází na jinou stránku, na níž to má být zobrazeno. Typ údajů: Boolean (pravda/nepravda).

Ukládání informací na Vašem koncovém zařízení (např. PC, mobilní telefon) a také příp. přístup k informacím uloženým ve Vašem koncovém zařízení probíhají na základě národního prováděcího předpisu pro čl. 5 odst. 3 v. 2 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, jestliže je zpracování informací bezpodmínečně potřebné k tomu, abychom dokázali umožnit Vámi výslovně požadované používání našich internetových stránek. Ukládání informací ve Vašem koncovém zařízení nad rámec uvedeného se uskutečňuje na základě Vašeho souhlasu podle národního prováděcího předpisu pro čl. 5 odst. 3 v. 1 směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. Druhy zpracování údajů a jejich právní základy uvedené v tomto Prohlášení o ochraně údajů platí výhradně pro další zpracování osobních údajů, jestliže byly tyto údaje získány uložením informací nebo přístupem k nim na Vašem koncovém zařízení.

Abychom Vám mohli poskytnout nabídku informací, jsou v případě nezbytných souborů cookie výše uvedená zpracování dat založená na souborech cookie prováděna na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ), a abychom dostáli svým závazkům a především Vám mohli poskytnout snadnou a dokumentovanou možnost udělit či neudělit Váš souhlas s používáním souborů cookie, jsou tato zpracování prováděna i na základě čl. 6 odst. 1 písmeno c nařízení GDPR (právní základ). U všech ostatních souborů cookie je zpracování dat prováděno na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR (právní základ). Kromě toho přichází jako právní základ v úvahu i čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR, tzn. ochrana našich oprávněných zájmů. Naše oprávněné zájmy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR při tom spočívají zejména v tom, abychom Vám mohli poskytnout technicky funkční a uživatelsky přívětivě uspořádané internetové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

(4) Piwik Pro Pro analýzu a sledování webu používáme službu společnosti Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlín („Piwik Pro“).

Analýza nebo sledování konverzí se provádí na základě Vašeho souhlasu prostřednictvím Správce souhlasu se soubory cookie společnosti Piwik Pro (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) Soubory cookie se používají ke shromažďování údajů o tom, jak používáte tyto webové stránky, abychom mohli dále zlepšovat naše webové stránky a služby. Patří sem také osobní údaje, jako je Vaše IP adresa, ID uživatele a zařízení a přístup na naše webové stránky. Vaše IP adresa je uložena pouze ve zkrácené podobě, abychom ji již nemohli přiřadit k Vaší osobě.

Údaje jsou uloženy na cloudových serverech společnosti Microsoft Ireland Operations Limited v rámci EU po dobu 25 měsíců v nezpracované podobě a poté jsou vymazány.

K integraci a správě některých služeb třetích stran uvedených v seznamu souborů cookie na našich webových stránkách používáme nástroj Piwik Pro Tag Manager. Piwik Pro Tag Manager umožňuje správu tagů. Vaše nastavení souhlasu se soubory cookie se zohledňuje také u nástrojů integrovaných prostřednictvím nástroje Tag Manager.

Další informace o aplikaci Piwik Pro naleznete zde: https://piwikpro.de/datenschutz

(5) Sledování konverzí Google Ads Inzeráty informující o nabídkách naší společnosti zadáváme prostřednictvím služby Google Ads. V této souvislosti používáme funkci „Website Conversion Tracking“ služby Google Ads. Nabízí ji společnost Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Zpracovatelem je pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Společnost Google k tomu používá, pokud jste k tomu udělili svůj souhlas, soubory cookies.

Tímto způsobem se zaznamená, jestliže jste v době do 90 dnů od interakce s inzerátem společnosti Mewa na Googlu provedli tzv. „konverzi“ na našich internetových stránkách. Konverzí může být např. to, že jste s námi na našich internetových stránkách navázali kontakt nebo si objednali informační materiál. Tímto způsobem se dozvíme pouze, které z našich reklamních inzerátů vedly ke konverzím. Díky tomu dokážeme v budoucnu optimalizovat své reklamní inzeráty na Googlu. V této souvislosti neobdržíme žádné identifikační údaje o Vás jako uživateli. Používáme základní funkce sledování konverzí internetových stránek a podnikli jsme nastavení v souladu s ochranou údajů – např. jsme deaktivovali propojení s informacemi jiných nástrojů Google a také možnosti remarketingu. Informace zaznamenávané soubory cookie společnosti Google o Vašich konverzích na našich internetových stránkách a o Vaší IP adrese ale může společnost Google případně agregovat a propojovat s jinými údaji, dále zpracovávat a přenášet na server společnosti Google v USA a tam ukládat. Informace o uchovávání a mazání údajů společností Google získáte zde: https://business.safety.google/adsretention.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete pod odkazy: https://policies.google.com/privacy a https://policies.google.com/technologies/ads.

(6) Odkazy na sociální média (SoMe) Na našich internetových stránkách jsou integrovány odkazy na služby sociálních médií (SoMe) jako Facebook, X (dříve Twitter), YouTube, Xing a LinkedIn. Po kliknutí na příslušný odkaz příp. na integrovanou grafiku sociálního média budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele služby. Dovolujeme si upozornit, že v rámci tohoto procesu nejsou z naší strany zpracovávána žádná data a že neneseme jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme. V případě, že kliknete na odkaz na některé ze sociálních médií, měli byste vzít v úvahu směrnice o používání osobních údajů a instrukce o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů těchto služeb.

(7) Hotjar Nástroj „Hotjar“ poskytovaný společností Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta („Hotjar“) používáme k optimalizaci své webové stránky a s ní spojených služeb i Vašich zkušeností. Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe pochopit zkušenosti našich uživatelů (např. kolik času stráví na kterých stránkách, na které linky klikají, co mají uživatelé rádi a co rádi nemají atd.), což nám umožňuje budovat a udržovat svůj servis i s odezvou od uživatelů. Hotjar používá cookies a jiné technologie ke shromažďování dat o chování našich uživatelů a jejich zařízení (seznam souborů cookies najdete v (3) Používání cookies a příslušných funkcí/technologií). Mezi ně patří IP adresa zařízení (zpracovaná a uložená v anonymizované formě během Vaší relace), velikost obrazovky Vašeho zařízení, typ zařízení (jednoznačná identifikace zařízení), informace prohlížeče, geografická poloha (pouze země) a upřednostňovaný jazyk pro zobrazení naší webové stránky. Hotjar ukládá tyto informace z našeho pověření v pseudonymizovaném uživatelském profilu.

Další informace najdete v odstavci „About Hotjar“ na stránce podpory Hotjaru.

5 Jak Vaše údaje chráníme?

Přijímáme příslušná preventivní opatření, abychom zaručili bezpečnost Vašich osobních údajů a ochránili naše internetové stránky i ostatní systémy přiměřenými technickými a organizačními postupy. Vaše údaje jsou chráněny především před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a změnami ze strany nepovolaných osob a proti neoprávněnému přístupu a neoprávněnému zveřejnění či šíření. Kromě toho jsou data, která jste nám sdělili prostřednictvím našich internetových stránek a která jsou přenášena prostřednictvím internetu, zašifrována pomocí funkce SSL.

6 Kdo získává Vaše data a jsou Vaše data zasílána do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci?

Nejprve se s Vašimi daty mohou seznámit zásadně jen naši zaměstnanci, kteří jsou pověřeni technickou, obchodní a redakční činností. K těmto účelům jsou Vaše data příp. zasílána i zaměstnancům ostatních společností skupiny Mewa, pokud to příslušná činnost vyžaduje (např. zodpovězení Vaší poptávky). Pokud o Vás jako o zákazníka pečuje jiná tuzemská společnost Mewa, pak je příslušná poptávka prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zaslána za účelem zpracování a zodpovězení rovněž této tuzemské společnosti.

Kromě toho v rámci výše vysvětlených zpracování dat využíváme externí poskytovatele služeb, příp. je pověřujeme příslušnými činnostmi. Pokud tito poskytovatelé služeb Vaše data obdrží jako zpracovatelé, pak jsou při nakládání s Vašimi osobními údaji přísně vázáni našimi pokyny. V následujícím textu podrobně uvádíme kategorie externích příjemců dat:

• poskytovatelé služeb IT, např. provádějící správu a hosting našich internetových stránek příp. poskytující jednotlivé služby/funkce či provádějící analýzy/měření internetových stránek; • poskytovatelé logistických služeb, kteří zajišťují přepravu Vámi objednaného zboží či informačních brožur; • poskytovatelé platebních služeb a banky, při realizaci plateb; • společnosti zabývající se vymáháním pohledávek při uplatňování našich nároků.

Pokud jste souhlasili s používáním souborů cookie od poskytovatele Google, jsou Vaše osobní údaje případně přeneseny do USA. Společnosti Google v USA jsou certifikovány podle rámců EU-U.S. Data Privacy Framework, konkrétně pak UK Extension, a Swiss-U.S. Data Privacy Framework, na nichž se zakládají přenosy údajů. Pokud neexistují nebo se nedají aplikovat rozhodnutí o přiměřenosti na základě výše uvedených rámců, je daný přenos údajů založen na standardních smluvních doložkách, které byly vydány Evropskou komisí a uzavřeny ze strany naší společnosti s daným poskytovatelem. Za jiných okolností nezasíláme Vaše osobní údaje do zemí mimo EU nebo EHP nebo mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 4 č. 26 nařízení GDPR.

7 Jaká práva Vám jako subjektu údajů přísluší?

Jako subjektu údajů Vám dle právních podmínek přísluší následující práva, která můžete písemnou formou nebo elektronicky uplatnit vůči nám nebo našemu inspektorovi ochrany údajů (viz výše „Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?“):

a. Právo na informace: Subjekty údajů jsou v rámci čl. 15 nařízení GDPR kdykoliv oprávněny vyžadovat potvrzení o tom, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány; je-li tomu tak, je subjekt údajů v rámci čl. 15 nařízení GDPR dále oprávněn získat informace o těchto osobních údajích i další určité informace (mimo jiné účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, plánovanou dobu uložení, informace o příslušných právech, původ údajů) a kopii příslušných údajů.

b. Právo na opravu: Subjekty údajů jsou oprávněny dle čl. 16 nařízení GDPR požadovat, aby byly jejich uložené osobní údaje opraveny, pokud jsou tyto údaje nevhodné nebo chybné.

c. Právo na výmaz: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR požadovat, aby byly jejich osobní údaje neprodleně vymazány. Toto právo se mimo jiné nevztahuje na případy, kdy je zpracování údajů vyžadováno např. za účelem splnění právních povinností (např. zákonná doba uchovávání dat) nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

d. Právo na omezení zpracování: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 18 nařízení GDPR vyžadovat omezení zpracování jejich osobních údajů.

e. Právo na přenositelnost údajů: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení GDPR vyžadovat, aby jejich a z jejich strany poskytnuté osobní údaje byly přenášeny ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu.

f. Právo vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR: Subjekty údajů mají právo, z důvodů, které vyplývají z jejich zvláštní situace, kdykoliv podat námitku proti zpracování jejich osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nařízení GDPR (výkon určité činnosti ve veřejném zájmu) nebo na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (oprávněný zájem správce údajů); to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. V případě námitky nebudeme příslušné osobní údaje již zpracovávat s výjimkou případů, že pro zpracování prokážeme závažné legitimní důvody, které převáží zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. To neplatí, pokud na základě výše uvedených ustanovení provádíme přímý marketing. V případě námitky proti zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebudou – neomezeně a nezávisle na vyvážení odporujících si zájmů – dotčené osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány. Námitky dle čl. 21 nařízení GDPR mohou být zaslány písemně poštou nebo e-mailem nám nebo našemu inspektorovi ochrany údajů, ke korespondenci prosím použijte uvedené kontaktní adresy (viz výše „Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?“).

g. Právo na odvolání: Subjekty údajů mají podle čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR právo každé prohlášení vyjadřující jejich souhlas se zpravováním osobních údajů s platností do budoucnosti odvolat.

h. Právo podat stížnost u dozorčího orgánu: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek čl. 77 GDPR podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě jejich místa pobytu, jejich bydliště nebo místa domnělého přečinu, pokud jsou toho názoru, že zpracování jejich osobní údajů porušuje nařízení GDPR. Právem na podání stížnosti nejsou dotčeny jiné prostředky správní nebo soudní ochrany. Pro nás příslušným dozorčím orgánem je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7

Další požadavky: Ohledně dalších dotazů a požadavků týkajících se ochrany osobních údajů je Vám na emailové adrese ochranaosobnichudaju@mewa.cz kdykoliv k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

8 Existuje povinnost k poskytnutí údajů?

Abychom Vám mohli nabídnout služby našich internetových stránek a umožnili Vám používat příslušné služby/funkce (jako např. kontaktní formulář, objednávky přes internet atd.), je nezbytné, abyste nám k tomu poskytli potřebné osobní údaje. Bez těchto údajů, není možné načítání obsahu našich internetových stránek či používání příslušných služeb/funkcí.

9 Jsou Vaše údaje používány v rámci automatizovaného procesu rozhodování / profilování?

Zpravidla máte právo nepodrobovat se rozhodnutí spočívajícímu výhradně v automatizovaném zpracování – včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo Vás jiným způsobem znevýhodňuje. Tato rozhodnutí se nesmějí pravidelně zakládat zejména na zvláštních kategoriích osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR. Jsme rádi, že Vás můžeme upozornit, že v rámci našich internetových stránek a s nimi souvisejícího zpracování dat nepoužíváme automatizované procesy rozhodování.

10 Může se toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit?

Další rozvoj internetu a našich internetových stránek může mít dopad i na naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro naše internetové stránky v budoucnu měnit, aby odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům nebo abychom mohli naše internetové stránky rozšířit nebo změnit. Pro Vaši návštěvu platí nejnovější aktualizované znění toho prohlášení o ochraně osobních údajů, které můžete otevřít pomocí odkazu „Ochrana osobních údajů“ umístěného v dolní části každé stránky.

11 Jak nakládáme s daty zákazníků v ostatních případech?

Vedle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů platného pro naše internetové stránky si dovolujeme v souvislosti s „nakládáním s osobními údaji a průzkumy“ dále upozornit na naše všeobecné informace, které upravují zpracování osobních údajů zákazníků v ostatních případech a které lze otevřít pod následujícím odkazem: Klikněte prosím zde.

Stav: září 2023