Přidáno na poznámkový lístek

K poznámkovému lístku

Výběr a péče o ochranné oděvy je záležitostí odborníků

 • Otestovaná bezpečnost

  S naší vlastní zkušební laboratoří jsou všechny výrobky neustále testovány z hlediska ochranných vlastností

 • Odbornost v oblasti OOP

  Zkušenosti získané za několik desetiletí a vysoce kvalifikovaný tým pro vývoj výrobků

 • Profesionální management hygieny

  V souladu s normami RABC pereme ve všech prádelnách MEWY – náš ochranný oděv tak splňuje přísné směrnice pro hygienu potravin

 • Bezpečnost dodávek

  Systém opakovaného použití od MEWY nabízí profesionální všestranný servis se stálou kvalitou a bezpečností dodávek po celé roky.

Pokud jde o bezpečnost práce, je důležité rozhodnout se pro kompetentního partnera. Neboť zdraví a bezpečnost zaměstnanců na pracovišti mají nejvyšší prioritu. Volba správného ochranného oděvu má proto velký význam a nemůže být věcí pouhé rutiny. Zde je nutná odbornost – a tu najdete u nás. Využíváním systému opakovaného použití společnosti MEWA profitujete z jejího vysoce kvalifikovaného týmu vývojářů produktů a širokého spektra odborných znalostí, kterých MEWA docílila za více než sto let poskytování textilní služby založené na opakovaném použití. Aby vás a vaše zaměstnance mohli naši textilní inženýři podporovat při výběru vhodného ochranného oděvu nebo osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a následně vás jimi vybavit, úzce spolupracují s odborníky z oblasti výzkumu, vědy a praxe. Správný ochranný oděv pro vás je vybrán na základě analýzy rizik na pracovišti a odpovídá platným bezpečnostním normám. Použitím šetrných a ověřených postupů pro ošetření ochranného oděvu systém opakovaného použití MEWA zaručuje, že všechny ochranné funkce zůstanou i po opakovaném nošení a praní zachovány v souladu s normou. Předtím, než vám ochranné oblečení opět vydáme, je ještě zkontrolujeme a v případě potřeby některé kusy opravíme nebo vyměníme.

Optimální ochranný oděv kombinuje otestovanou bezpečnost a hygienu s komfortem při nošení

Při vývoji ochranného oděvu MEWA věnujeme samozřejmě pozornost dodržování všech relevantních norem, které jsou odpovídajícím způsobem certifikovány. Toto platí i pro procesy péče, protože všechny provozy MEWY, které perou ochranné oděvy, jsou certifikovány podle systému RABC. Veškeré pronajaté textilie jsou zpracovávány ověřenými pracími procesy a splňují vysoké hygienické požadavky potravinářského průmyslu, aby se zaručilo, že textilie v okamžiku, kdy jsou vám předávány, neobsahují žádné mikroorganismy nebo potenciální patogeny.