KrL_liefern_1200x1200.png
Dodání a třídění
MBS_anziehen_1200x1200.png
Obléci se a cítit se příjemně
KrL_holen_1200x1200.png
Shromažďování a vyzvednutí
Krl_waschen-trocknen_mbs_1200x1200.png
Praní a sušení
KrL_pruefen-ersetzen_1200x1200.png
Oprava a výměna

Dodání a třídění

Spolehlivost je naše ctnost. Váš vyčištěný a zkontrolovaný ochranný oděv obdržíte přesně v dohodnutém termínu.

Obléci se a cítit se příjemně

Důkladné testování – s našimi osobními ochrannými prostředky (OOP) budou vaši zaměstnanci vždy na bezpečné straně.

Shromažďování a vyzvednutí

Použité a znečištěné OOP budou u vás vyzvednuty naším servisním řidičem a přivezeny k nám.

Praní a sušení

Zajišťujeme, aby bylo s vaším ochranným oděvem odborně manipulováno a i po vyprání si zachoval svou ochrannou funkci.

Oprava a výměna

Pečlivá kontrola a náležitá péče znamenají přínos z hlediska vaší bezpečnosti a bezpečnosti vašich zaměstnanců.

Náš systém ochranných oděvů je výsledkem odpovědnosti za lidi a podnik

  • Více než v bezpečí

    Náš bezpečný a pohodlný ochranný oděv splňuje všechny normy.

  • Jsme odborníci na slovo vzatí

    Naše ucelené odborné znalosti v oblasti OOP znamenají maximální ochranu a inovativní vývojové trendy.

  • Odborná péče

    V rámci servisního systému zajišťujeme, aby si ochranný oděv trvale zachoval svou ochrannou funkci.

Značka MEWA je vaším partnerem v oblasti bezpečnosti na pracovišti. Na naše výrobky a služby je spolehnutí. Všechny textilie a tkaniny vyhovují svou funkčností a ochrannými účinky platným požadavkům na bezpečnost. Platí totiž: Oblast BOZP zahrnuje nejen nejvyšší provozní spolehlivost zařízení a strojů a dodržování zásad chování na (nebezpečných) pracovištích, ale také osobní ochranu každého jednotlivého zaměstnance před vnějšími vlivy jakéhokoliv druhu.Stejně jako je složitá problematika osobních ochranných prostředků (OOP), tak je i snadné řešení: Poskytneme vám podporu v oblasti odborného výkladu paragrafů, norem a předpisů. Náš ochranný oděv si můžete zcela prakticky pronajmout. Vysoce kvalitní OOP se připraví, odvezou a po provedení údržby a ošetření budou opět dodány – a to zaručeně profesionálně. Zajišťujeme, aby bylo s vašimi oděvy odborně manipulováno a i po procesu praní si zachovaly svůj úplný ochranný účinek. Pečlivá kontrola a náležitá péče o ochranný oděv znamenají přínos z hlediska bezpečnosti vaší i vašich zaměstnanců.Je třeba dodat, že při měnícím se počtu pracovníků přizpůsobíme rozsah dodávky vašim novým potřebám, takže budete neustále vybaveni potřebným množstvím oděvů.