Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

 |

Certifikovaná kvalita MEWA

My totiž chceme být pro naše zákazníky ti nejlepší

Kontrola znamená bezpečnost – řízení jakosti MEWA

  • Čistá řešení pro vaše životní prostředí

    Jsme hrdí, že náš textilní management již léta nepřetržitě dosahuje certifikace dle ISO 14001.

  • Bezpečná řešení pro vaše zaměstnance

    Žár, plameny, chemikálie, hygiena - vašim zaměstnancům nabídneme certifikovanou ochranu proti všem nebezpečím na pracovišti.

  • Výhodná řešení pro vaši firmu

    Výhody opakovaně použitelného systému se ukazují přímo ve vaší ekologické stopě.

Tím, že nám přenecháte péči o vaše profesní oděvy, vložíte v nás svou důvěru. Důvěra, že vaše pracovní oděvy, ochranné oděvy, hygienické oděvy, profesní oděvy, business oblečení a provozní textilie pečlivě vyčistíme, ošetříme a včas dodáme a vyzvedneme. Věříte, že „vaše“ kalhoty nezaměníme s kalhotami ze sousední skříňky a že si osobní věci, které jste možná zapomněli v kapsách, opět najdou cestu zpět k vám.

Tato důvěra je základem pro úspěšné dlouhodobé vztahy se zákazníky. Jsme úspěšní pouze tehdy, když jste úspěšní i vy. Věta, která odráží naši filozofii a neplatí pro nás jen teoreticky. Proto jsme vždy sázeli na vynikající kvalitu. Ne nadarmo je náš systém řízení kvality vzorem v tomto odvětví a je certifikován dle normy ISO 9001.

Pro nás jako společnost, která se opírá o princip opakovaného použití, je samozřejmě velmi důležitá ochrana životního prostředí. Jsme hrdí, že jsme již v roce 1997 jako první společnost v našem odvětví získali mezinárodně platný certifikát o ochraně životního prostředí dle normy ISO 14001 a mohli jej od té doby průběžně opakovaně certifikovat. Touto mezinárodní normou o řízení ochrany životního prostředí jsme se zavázali dodržovat nejen zákonné předpisy, ale také identifikovat a realizovat naše kvantifikovatelné cíle v oblasti ochrany životního prostředí. To platí pro naše procesy praní i naše výrobky a služby.

Odpovědnost přebíráme i tehdy, když jde v rámci kvality o ochranu. Ochranný účinek s ohledem na bezpečnost práce nelze ponechávat náhodě. Certifikace jsou proto důležitým kritériem, pokud jde o spoléhání se na osobní ochranné prostředky. Naše ochranné oděvy jsou testovány dle platných norem a standardů. Naše hygienické oděvy jsou certifikovány dle RABC a proto hladce zapadnou do každé koncepce HACCP.

Certifikát 9001 & Certifikát 14001 + Cor 1

Mit der Kombination von Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagementsystemen schafft MEWA damit optimale Synergien und setzt auf ein modernes Integriertes Managementsystem, um auch neue Anforderungen effizient umsetzen zu können.

Verantwortung übernehmen wir auch, wenn es beim Thema Qualität um Schutz geht. Denn Schutzwirkung in Bezug auf Arbeitsschutz darf man nicht dem Zufall überlassen. Zertifizierungen sind deswegen ein wichtiges Kriterium, wenn es darum geht, sich auf die Persönliche Schutzausrüstung zu verlassen. Unsere Schutzkleidung ist nach gültigen Normen und Standards geprüft. Unsere Hygienekleidung ist nach RABC zertifiziert und fügt sich damit nahtlos in jedes HACCP-Konzept ein.

Zertifikat 9001 & Zertifikat 14001 + Cor 1

Zertifikat 50001

 
mieten-statt-kaufen_siegel_grau_171116.jpg