Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

 |

Společenská odpovědnost

S nárokem, který má trvalý efekt

Závazek je věcí cti – Společenská odpovědnost u MEWA

Jako mezinárodně založená společnost nese MEWA také velkou společenskou odpovědnost vůči společnosti.

Více než 1,1 milion lidí nosí pracovní oblečení MEWA a asi 2,7 milionu uživatelů denně pracuje s našimi čisticími utěrkami. Je tak samozřejmé, že poskytujeme výhradně vysoce kvalitní výrobky, které neobsahují zdraví škodlivé látky.

Každá pobočka MEWA je zároveň také součástí příslušné místní komunity, která je tvořena sousedy, zaměstnanci a jejich rodinami. Prostřednictvím regionální angažovanosti plníme také tuto společenskou odpovědnost.

MEWA jedná nejen sama odpovědně, ale očekává totéž od všech obchodních partnerů a dodavatelů. Aby bylo zajištěno, že budou dodrženy společenské standardy také u vás, zavedla MEWA kodex chování, který musejí podepsat všichni dodavatelé. Na základě toho provádí MEWA pravidelně společenské audity.

Společenský závazek u MEWA Regionální nasazení

Společnost MEWA je zastoupena na mnoha místech v celé Evropě. Ale náš zájem nekončí samotnými provozy MEWA, ale trvá navíc také v regionu, ve kterém sídlí naše společnosti. MEWA má velký zájem zapojit se tam v mnoha společenských a kulturních projektech.

Pro MEWA je také důležitý dobrý vztah s místní komunitou, sousedními firmami a rodinami zaměstnanců. To se odráží v široce rozvětvené angažovanosti jednotlivých podniků MEWA za místní sportovní kluby, sociální iniciativy, městské slavnosti a školy.

V listopadu 2011 například dala MEWA Textil-Service AG & Co. Jena OHG a státní komunitní škola Lobdeburg vzniknout regionální vzdělávací kampani. Po prvních společných projektech v roce 2004 se v průběhu doby vyvinulo trvale udržitelné úspěšné partnerství

Dodavatelský řetězec MEWA Optimální pracovní podmínky

Společenská odpovědnost je vidět nejen u samotné společnosti MEWA. Také naši dodavatelé a obchodní partneři v rámci Evropy i mimo ni musejí přijmout odpovědnost. A konečně za přiměřených podmínek musejí pracovat nejen naši vlastní zaměstnanci, ale také všichni zaměstnanci v továrnách subdodavatelů. Jako první německá firma v odvětví textilních služeb jsme tak pro své dodavatele zavedli v roce 2010 Kodex chování (Code of Conduct).

Aby byla zajištěna kvalita výrobků, provádí MEWA od roku 1994 audity dodavatelů. Perfektní však musejí být nejen výrobky našich subdodavatelů, nýbrž i pracovní podmínky zaměstnanců. MEWA tak od roku 2010 kontroluje dodržování Kodexu chování společenskými audity.

Kodex chování MEWA Přiměřené pracovní podmínky

Jako mezinárodně působící společnost spolupracuje MEWA s různými dodavateli v Evropě i mimo ni. Pro MEWA je velmi důležité, aby nejen její vlastní zaměstnanci pracovali v přiměřených podmínkách, ale aby byly dodržovány minimální standardy také v továrnách subdodavatelů. Jako první německá firma v odvětví textilních služeb jsme tak pro své dodavatele zavedli v roce 2010 Kodex chování (Code of Conduct). Podpisem Kodexu chování obchodní partneři stvrzují, že tento kodex budou respektovat v prostorách vlastních a také subdodavatelů, kteří jsou zapojeni do výrobních procesů souvisejících s výrobky MEWA. Splnění těchto požadavků může být vždy ověřeno neohlášenými kontrolami.