Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

Detail__MG_9638.JPG

Ekonomická odpovědnost

Kvalitativní, hodnotově orientovaný růst je prvořadý

Zdravý růst – Ekonomická odpovědnost u MEWA

Hospodářský vývoj skupiny MEWA se zaměřuje na stabilitu a stálý, zdravý růst. Vzhledem k velmi nízké úrovni zadlužení je MEWA vedena různými institucemi v nejlepší ratingové třídě a má ověřenou vynikající bonitu. Vedení nespoléhá na krátkodobé cíle ziskovosti, ale spíše na prozíravé investice do budoucna. Pro rodinný podnik MEWA je odjakživa příznačné nerozdělovat zisk, ale reinvestovat do podniku, aby se dále rozšiřoval. Tak bylo např. v roce 2018 v celém podniku investováno 63 milionů EUR do hmotných aktiv včetně environmentální technologie.

Rozvoj zaměstnanců

Rozvoj zaměstnanců odráží stabilitu zdravé společnosti. Celkový počet zaměstnanců MEWA v uplynulých letech neustále rostl: Po 4500 (2012) a 5200 (2017) zaměstnancích pracovalo pro MEWA v Evropě více než 5600 lidí.

Zákazníci

V roce 2015 měla MEWA více než 174 600 smluvních zákazníků, v roce 2017 již 184 600 a v roce 2018 více než 188 000.

Vývoj obratu

Také pozitivní vývoj obratu ukazuje MEWA jako zdravý a stabilní rodinný podnik. S pracovním a ochranným oblečením, čisticími utěrkami k čištění strojů, rohožemi k absorpci oleje v systému pronájmu a pracovními ochrannými pomůckami bylo v roce 2016 docíleno obratu 638 milionů eur. V roce 2017 to byl obrat 672 milionů EUR a v roce 2018 704 milionů eur.

AFU-G04-LKW_Panorama-4.tif