Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

_MG_1815.JPG

Trvalá udržitelnost MEWA

Přebíráme odpovědnost

Dlouhodobé myšlení, vědomé jednání – trvalá udržitelnost MEWA

 • Hospodárnost

  Zodpovědné a obezřetné hospodaření k zajištění stability podniku a umožnění zdravého rozvoje.

 • Životní prostředí

  Šetření životního prostředí a zdrojů i investice do ekologických technologií a jejich neustálý další rozvoj.

 • Zaměstnanci

  Čestné a bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance.

 • Zákazníci a společnost

  Zodpovědné hospodaření prostřednictvím interního systému managementu kvality, etického kodexu pro obchodní partnery a dodavatele i sociální angažovanosti v obecně prospěšných projektech a spolcích.

Otázka udržitelnosti nabývá na významu v oblasti hospodářství a úrovní řízení již déle než 30 let. Pro firemní odpovědnost vůči společnosti se stále více prosazuje pojem Corporate Social Responsibility (CSR). Tento dobrovolný příspěvek podniků obecně zahrnuje ekologické, ekonomické a sociální aspekty.Již v 80. letech uvažovali majitelé skupiny MEWA o převzetí právě tohoto druhu společenské odpovědnosti a jejím zakotvení v základních hodnotách společnosti. Zodpovědně může totiž obchodovat jen ten, kdo si je vědom své odpovědnosti. Tyto základní hodnoty představují ještě dnes identitu firmy MEWA a jsou denně prožívány i nadále všemi vedoucími pracovníky a zaměstnanci. MEWA se tak stala trvale zdravým a zodpovědným podnikem.