_MG_0434_7_fused_var.tif

Trvalá udržitelnost MEWA

Přebíráme odpovědnost

Dlouhodobé myšlení, vědomé jednání – trvalá udržitelnost MEWA

 • Hospodárnost

  Zodpovědné a obezřetné hospodaření k zajištění stability podniku a umožnění zdravého rozvoje.

 • Životní prostředí

  Šetření životního prostředí a zdrojů i investice do ekologických technologií a jejich neustálý další rozvoj.

 • Zaměstnanci

  Čestné a bezpečné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance.

 • Zákazníci a společnost

  Zodpovědné hospodaření prostřednictvím interního systému managementu kvality, etického kodexu pro obchodní partnery a dodavatele i sociální angažovanosti v obecně prospěšných projektech a spolcích.

Otázka udržitelnosti nabývá na významu v oblasti hospodářství a úrovní řízení již déle než 30 let. Pro firemní odpovědnost vůči společnosti se stále více prosazuje pojem Corporate Social Responsibility (CSR). Tento dobrovolný příspěvek podniků obecně zahrnuje ekologické, ekonomické a sociální aspekty.Již v 80. letech uvažovali majitelé skupiny MEWA o převzetí právě tohoto druhu společenské odpovědnosti a jejím zakotvení v základních hodnotách společnosti. Zodpovědně může totiž obchodovat jen ten, kdo si je vědom své odpovědnosti. Tyto základní hodnoty představují ještě dnes identitu firmy MEWA a jsou denně prožívány i nadále všemi vedoucími pracovníky a zaměstnanci. MEWA se tak stala trvale zdravým a zodpovědným podnikem.


Oblasti naší odpovědnosti

 • _Z__9175-93_Pano.tif

  Odpovědnost vůči životnímu prostředí

  Ochrana životního prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji jsou již více než 30 let prioritou společnosti MEWA. Naším cílem v oblasti ochrany životního prostředí je být lepší, než to vyžadují zákonodárci.

 • _Z__2334.tif

  Odpovědnost za naše zaměstnance

  Odpovědnost za naše zaměstnance

 • |

  Společenská odpovědnost

  Společenská odpovědnost

 • Detail__MG_9638.JPG

  Ekonomická odpovědnost

  Náš ekonomický rozvoj je zaměřen na stabilitu a stálý, zdravý růst. Cíl: prozíravé investice.