Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

Ochrana osobních údajů

Rychlý přehled nejdůležitějších informací

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů se lze podrobně seznámit s tím, co se přesně s vašimi údaji děje, pokud si prohlížíte naše webové stránky.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Všeobecně

Ochraně a zabezpečení osobních údajů přikládáme velký význam. V souvislosti s touto internetovou prezentací shromažďujeme, zpracováváme a využíváme vaše osobní údaje při dodržení příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. Tato naše činnost se řídí zejména ustanoveními spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákona o elektronických komunikacích (TMG). Podle těchto norem jsme zejména oprávněni shromažďovat, zpracovávat a využívat osobní údaje, pokud je to zapotřebí pro navázání, obsahovou úpravu nebo změnu smluvního vztahu o používání této internetové prezentace a služeb poskytovaných jejím prostřednictvím (kmenová data), pro umožnění využívání internetové prezentace a služeb poskytovaných jejím prostřednictvím (uživatelská data) a pro vyřízení objednávek.

Naší snahou je posílit důvěru uživatelů k naší nabídce a z tohoto důvodu ozřejmit způsob zacházení s osobními údaji. Zde se dozvíte, které informace shromažďujeme a jak se tyto informace využívají.

2. Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů

Osobní údaje jsou informace o osobních nebo materiálních poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby.

Přístup na webovou stránku
Při přístupu uživatele na některou webovou stránku společnosti MEWA a při přístupu k souborům se údaje o tomto přístupu ukládají do protokolového souboru. Nedochází k jejich použití ve vztahu k osobám.

Kontaktní formulář
Osobní údaje nám jsou zprostředkovány vyplněním v kontaktním formuláři určeném pro tyto účely na webové stránce nebo při kontaktu prostřednictvím e-mailu. Tímto způsobem nás lze kontaktovat, vyžádat si informace nebo se účastnit soutěží o ceny. Záleží na vašem svobodném rozhodnutí, zda a které informace nám tímto způsobem poskytnete. K osobním údajům, které shromažďujeme, patří v tomto smyslu zejména vaše kontaktní údaje, jako např. křestní jméno, příjmení, firemní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo a rovněž faxové číslo. K tomu patří další údaje, jako například počet zaměstnanců v podniku a vaše funkce v rámci podniku, aby bylo možné váš požadavek lépe zpracovat.

Obchod MEWA Shop
V obchodě MEWA Shop lze zadávat objednávky, vyžadovat vrácení zboží, opravy nebo změny a využívat další služby online. V rámci registrace uživatelů služby myMEWA shromažďujeme osobní údaje jako křestní jméno a příjmení, adresu podniku, vaši funkci v podniku, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Jako registrovaný uživatel máte prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla přístup ke svému uživatelskému účtu, v němž lze např. měnit kmenová data o uživateli.

Pro vyřízení objednávek dále shromažďujeme údaje o bankovním spojení na váš podnik a ukládáme informace relevantní z hlediska smluv, jako např. objednané výrobky, kupní cenu, dodací a platební podmínky. Výše uvedené údaje využíváme k naplnění účelu smluv, zejména k vyřízení objednávek, k řízení vztahů se zákazníky, pro dodávky zboží a vyřizování plateb a pro tyto účely je případně předáváme partnerům, jejichž služby společnost MEWA při vyřizování objednávek využívá (např. úvěrovým institucím).

On-line žádost o místo u MEWA
Své podklady uchazeče o místo nám můžete odeslat on-line. K tomu účelu můžete v kontaktním formuláři vyplnit osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní čísla, datum narození a e-mailová adresu), jakož i informace o požadovaném zaměstnání a kariéře (dokončení studia, vzdělání/studium, odborná praxe, jazyky, IT dovednosti a jiné znalosti) nebo tyto informace zadat do on-line dotazníku k žádosti o místo. V on-line dotazníku k žádosti o místo jsou zjišťovány osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní čísla, datum narození, místo narození a e-mailová adresu) a informace o motivaci k ucházení se o místo, školním vzdělání, odborném vzdělání, studiu, pracovních zkušenostech, jazykových znalostech, IT dovednostech a dalších znalostech. Navíc můžete nahrát svůj průvodní dopis a životopis. Údaje shromážděné v rámci on-line dotazníku k žádosti o místo jsou z pověření společnosti MEWA vypisující konkurz na pracovní místa ukládány na základě zpracování zakázek ve smyslu § 11 spolkového zákona o ochraně údajů společností Knowledge Network GmbH po celou dobu procesu ucházení se o místo nebo – v požadovaném rozsahu – pro zohlednění v budoucích oznámeních o volných pracovních místech ve skupině MEWA. S ohledem na vaši žádost o budoucí volná pracovní místa můžete vyjádřit souhlas na základě následujícího prohlášení o souhlasu:

„Souhlasím s tím, že během období 12 měsíců může být moje žádost zohledněna také u jiných pracovních míst vypsaných společnostmi skupiny MEWA v tuzemsku i v evropských a mimoevropských zemích a bude k tomuto účelu uložena. Pokud s tím nesouhlasím, mohu kdykoli požádat o smazání svých údajů zasláním e-mailu na adresu karriere@mewa.de.“
Pokud jste nesouhlasili se zohledněním pro budoucí vypsaná pracovní místa, budou vaše údaje uchazeče po dokončení procesu ucházení se o místo smazány.

Za shromažďování, zpracování a využití vašich osobních údajů v rámci internetové prezentace nese odpovědnost společnost MEWA Textil-Service AG & Co Management OHG se sídlem ve Wiesbadenu v Německu. V případě dotazů, on-line žádostí nebo objednávek v obchodě MEWA Shop budou vaše údaje předány k dalšímu zpracování příslušné společnosti MEWA, která je místně příslušná pro zpracování vaší objednávky nebo žádosti nebo která je odpovědná za vypsání pracovního místa jako odpovědný subjekt.

Pobočka společnosti MEWA využívá tyto údaje pro zpracování vaší poptávky, objednávky nebo žádosti o zaměstnání a rovněž pro vlastní reklamní a marketingové účely, např. pro zasílání informací a nabídek týkajících se výrobků a služeb společnosti MEWA poštou, telefonicky nebo e-mailem, a to jen tehdy, pokud s tím nevyjádříte nesouhlas. Pokud je pro tyto činnosti (např. pro zasílání newsletteru) zapotřebí vašeho souhlasu, je vyžádán předem. Vaše údaje nejsou předávány třetím osobám mimo skupinu MEWA k využití pro vlastní reklamní účely.

3. Cookies a Web Controlling
Cookies jsou soubory, které se ukládají na pevném disku vašeho počítače nebo ve vyrovnávací paměti vašeho internetového prohlížeče.

Cookies využíváme pro ukládání informací relevantních pro příslušnou relaci na webových stránkách. Platnost těchto cookies končí ukončením relace a trvale se neukládají.

Pro účely marketingu a optimalizace mohou být na jednotlivých stránkách webu www.mewa.de použity produkty a služby WiredMinds AG (www.wiredminds.de). Přitom se shromažďují, zpracovávají a ukládají údaje, ze kterých jsou pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. Kde je to možné a vhodné, jsou uživatelské profily zcela anonymizovány. K tomu lze používat soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči návštěvníka a slouží k opětovnému rozpoznání internetového prohlížeče. Shromážděné údaje, které mohou zahrnovat také osobní údaje, jsou předávány WiredMinds nebo shromažďovány přímo WiredMinds. WiredMinds smí informace, které jsou zanechány návštěvami na webových stránkách, využít k vytvoření anonymizovaných uživatelských profilů. Získané údaje přitom nejsou bez výslovného souhlasu dotčené osoby používány k osobní identifikaci návštěvníka tohoto webu a nejsou kombinovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Jsou-li shromažďovány IP adresy, jsou anonymizovány ihned po jejich získání smazáním posledního bloku číslic. Se shromažďováním, zpracováním a ukládáním osobních údajů lze s účinností pro budoucnost kdykoli vyslovit nesouhlas.
Vyloučení ze sledování webových stránek WiredMinds

Kromě toho nemůžeme vyloučit, že se při odkazování na externí webové stránky využívají cookies nebo podobné technologie. To nemůžeme ovlivnit. V tomto ohledu odkazujeme na příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů dotyčné webové stránky.

4. Google Analytics
Pokud tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“), jsou přitom používány soubory cookies, které umožňují analyzovat používání webové stránky z vaší strany.Informace vygenerované soubory cookies o užívání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. 

V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu však bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google přenesena celá IP adresa a tam zkrácena. Společnost Google použije tyto informace na základě našeho pověření k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce a poskytování jiných služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu v náš prospěch.
IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji od společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebude případně možné využívat všech funkcí tohoto webu v plném rozsahu. Shromažďování údajů vytvořených soubory cookies a vztahujících se na vaše používání webu (včetně vaší IP adresy) společností Google a jejich zpracování touto společností však můžete zamezit tak, že si stáhnete a nainstalujete dostupný plugin do prohlížeče na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Případně můžete shromažďování zabránit službou Google Analytics na vašem koncovém zařízení kliknutím na odkaz níže. Bude uložen soubor cookie opt-out, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics . K vymazání souborů cookies musíte znovu kliknout na tento odkaz.

Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Upozorňujeme, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zaručeno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP).

5. Zabezpečení
Vaše údaje ukládáme na serverech společnosti MEWA Textil-Service AG & Co Management OHG v Německu. Přístup k těmto serverům je umožněn pouze několika málo povolaným osobám, které se zabývají jejich technickou, obchodní nebo redakční obsluhou. Přijímáme opatření, abychom zaručili bezpečnost vašich osobních údajů.Vaše údaje jsou svědomitě chráněny proti ztrátě, zničení, zfalšování, manipulaci a neoprávněnému přístupu nebo neoprávněnému zveřejnění.

6. Nezpřístupnění osobních údajů třetím osobám
Osobní údaje využíváme tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, a v zásadě nebudeme osobní údaje bez vašeho souhlasu předávat třetím osobám.K předávání osobních údajů pravidelně dochází jen tehdy, pokud je to nezbytné k vyřízení objednávky.

7. Jiné zpracování a využití údajů
Další zpracování a využití vašich osobních údajů je možné jen tehdy, pokud to výslovně povoluje právní předpis nebo pokud uživatel se zpracováním a využitím údajů výslovně souhlasí.

8. Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky MEWA obsahují odkazy na jiné webové stránky.Za dodržování předpisů o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách neneseme odpovědnost.

9. Změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Další vývoj internetu a naší internetové prezentace může ovlivnit i naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si možnost toto prohlášení o ochraně osobních údajů v budoucnosti změnit.

10. Kontakt
Další dotazy ohledně ochrany osobních údajů lze prostřednictvím e-mailu položit našemu pracovníkovi zodpovědnému za ochranu osobních údajů. Datenschutzbeauftragter@MEWA.de

Stav: Srpen 2016