Čistota, ktorá chráni zdroje a životné prostredie

Ako šetria čistiace utierky MEWA suroviny

Pranie silne znečistených čistiacich utierok nie je pre spoločnosť MEWA žiadny problém. Prečo? Pretože vedia, ako sa dá veľká časť substancií vypraných z čistiacich utierok premeniť na energiu. Technici pracujúci v spoločnosti MEWA v oblasti ochrany životného prostredia vylepšili princíp návratnosti, a tak slúži servis textilných služieb – poskytnutie a pranie čistiacich priemyselných utierok – zákazníkom aj životnému prostrediu súčasne. Až 50 ráz sa môže čistiaca utierka použiť v dielňach a vo výrobných závodoch. To zabraňuje tvorbe odpadu. Technické procesy pre životné prostredie, ktoré vyvinul podnik, navyše umožňujú využívať energiu z olejov a tukov, ktoré obsahujú použité utierky: Používajú sa na vyhrievanie pracích a sušiacich liniek a znižujú spotrebu primárnej energie.

Malé utierky, ale veľké pri ochrane zdrojov
Od roku 1908 poskytuje spoločnosť MEWA službu čistiacich utierok. A predsa sa však z trvalých hľadísk zdá myšlienka recyklovateľnosti v súčasnosti modernejšia ako kedysi. Pretože technici v spoločnosti MEWA neustále podrobne skúmajú každý krok v rámci výroby a prania s cieľom ešte sa o kúsok zdokonaliť v oblasti kvality a udržateľnosti. Tak udržiavajú utierky v čistote nielen stroje a nástroje. Dokážu zlepšiť aj ekologickú bilanciu podnikov, ktoré – rovnako ako MEWA – vlastnia certifikát o ochrane životného prostredia v súlade s EN ISO 14001. Myšlienka na životné prostredie sa začína už pri výrobe utierok. Polovicu každej utierky tvorí recyklovaná priadza a aj cievky z priadze sa opätovne využívajú v tkáčovni patriacej podniku. Ročne sa týmto usporí mnoho ton papierových obalov. Ani samotné bavlnené útkové slučky, ktoré vznikajú pri tkaní utierok, MEWA nevyhadzuje. Vracajú sa na recykláciu: plne automatizované pohyblivé čističe slučky vysajú a zozbierajú. Následne sa spracujú na izolačný materiál, ktorý sa používa napr. v automobilovom priemysle.

Váš kontakt

Pán Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha