Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

WEBEREI_x_MG_0065.tif

Světový den technické normalizace

Světový den technické normalizace

Prosazujeme standardy. Nejen v rámci Světového dne technické normalizace

Světový den technické normalizace připadá na 14. října. Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) se zkratkou „ISO“, byla založena roku 1947. Dodnes připomíná význam mezinárodních průmyslových norem, bez kterých by bylo obtížné měřit nebo porovnávat kvalitu a bezpečnost.

Již dvě desetiletí před zavedením ISO norem vytvořila MEWA pokrokové standardy zaměřené na budoucnost. K prosazování ISO norem pak dále přispěla naše vlastní cesta inovativního vývoje v různých oblastech. Kvalitativní a bezpečnostní standardy pro nás vždy měly a dodnes mají vysokou prioritu.

Tady je historie našich certifikátů:

  • Roku 1992 MEWA získala celoevropský certifikát ISO 9001 pro systém pracovního oblečení. Tento standard v Total Quality Managementu zaručuje trvale vysoké kvality ve všech podnicích MEWA. 

  • Jako první podnik ve svém oboru jsme obdrželi roku 1997 mezinárodně platný ekologický certifikát podle ISO 14001 pro oblast textilních čisticích utěrek k údržbě strojů.

  • Standardy kvality MEWA se staly roku 2000 základem nové evropské hygienické normy EN 14065, a to díky rozvoji systému RABC pro podniky z odvětví textilního servisu.

  • Z iniciativy MEWA byla od roku 2002 zavedena norma ISO 15797 a později norma 30023 pro průmyslové praní pracovního oblečení.

  • Od roku 2016 jsme držitelé certifikace ISO 50001. Jedná se o celosvětový standard v oblasti energetického managementu. Zavazujeme se tak mimo jiné dodržovat procesy energetického plánování nebo dosahovat energeticky hospodárných cílů. Sestavujeme akční plány a detailně zaznamenáváme energetické toky ve společnosti MEWA.