Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

Nové nařízení o osobních ochranných prostředcích (OOP)

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích vstoupilo v platnost 20. dubna 2016. Tímto krokem se od 21. dubna 2018 ruší dosavadní směrnice 89/686/EWG, která platila od roku 1989. Nové nařízení ještě více upravuje požadavky na osobní ochranné pomůcky v rámci Evropské unie. Lidé, kteří při své práci používají ochranný oděv, tak budou ještě více chráněni. Jako zákaznici společnosti MEWA jste na bezpečné straně: my se postaráme o správnou implementaci nových požadavků.

Více bezpečnosti v oblasti ochranných oděvů po celé Evropě

Dosud platná směrnice musela být každým členským státem EU adaptována do národního práva. Nařízení ovšem vstupují po schválení v platnost přímo ve všech členských státech. To umožňuje rychlejší a efektivnější přizpůsobení zákona. Díky novému nařízení OOP se nyní může aplikovat obecná terminologie EU jako např. "uvedení na trh" nebo "zpřístupnění trhu" apod.

Nové nařízení stanovuje nejen oblast působnosti OOP, ale zahrnuje také opatření pro ještě lepší ochranu uživatelů osobních ochranných prostředků:

  • Poskytovatelé OOP, kteří osobní ochranné prostředky poskytují dalším poskytovatelům, musí úřadům na požádání poskytnout informace o tom, odkud oděv pochází a komu byl dodán.
  • Pokud výrobce uvede pracovní oděv na trh, musí být tento označen typem, šarží nebo sériovým číslem, aby se dal vysledovat původ daného oděvu.
  • Prodejci a dovozci mají stejné povinnosti jako výrobci.

Také prodejci mají nové povinnosti, nyní musí:

  • zkontrolovat označení CE.
  • zkontrolovat, zda jsou informace o výrobci a prohlášení o shodě ve správném jazyce. Stejně tak podléhá kontrole i číslo šarže, poštovní adresa a adresa výrobce.
  • skladovat správně oděvy.
  • informovat příslušné orgány v případě, že v souvislosti s ochranným oděvem hrozí nebezpečí.

Požadavky na certifikační místa a jejich dozorčí úřady byly sjednoceny a znatelně konkretizovány. Pro implementaci nového nařízení existují v závislosti na konkrétní branži různá přechodná období.

Jako zákazník společnosti MEWA si můžete být jisti, že se postaráme o správnou implementaci nových požadavků.

Celé znění nařízení si můžete přečíst zde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=CS