Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

Warnschutzkleidung

MEWA News

Nové nařízení o osobních ochranných prostředcích

Proč nové nařízení?

Dne 20. dubna 2016 vstoupilo v platnost nové nařízení o OOP (EU) č. 2016/425. Tím bude dne 21. dubna 2018 zrušena platnost směrnice 89/686/EHS, platné od roku 1989. Cílem tohoto zákona je přizpůsobit požadavky na osobní ochranné prostředky „novému právnímu rámci“ (NPR) Evropské unie (EU), aby se dosáhlo lepší ochrany uživatelů OOP. Tento „nový právní rámec“ tvoří jednotný základ pro dohled nad výrobky v EU.

KKontrola označení CE

  • Jako profesionální poskytovatel textilních služeb pro osobní ochranné prostředky zajišťuje MEWA včasné a správné provádění nových požadavků. Zákazníci MEWA jsou na bezpečné straně.