Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

_Z__2772.tif

Lidé. Hodnoty. MEWA

Odvážní uchazeči s jinou původní profesí

Chcete zkusit něco nového?

Chybějící znalosti našich výrobků, služeb a odborných témat doplníme intenzivním „školením při práci“ a interními nebo externími školeními. Těšíme se na Vaši žádost o pracovní pozici.

Přání obsahové změny, nové situace v rodině nebo


prostě chuť dobýt dosud neznámý terén – je mnoho důvodů, proč stisknout pomyslné tlačítko Reset, pokud jde o zaměstnání. Co vás také přesvědčí: Společnost MEWA je otevřená vůči uchazečům, kteří mají zkušenosti z jiných odvětví. V tom vidíme velké obohacení naší pracovní kultury a také příležitost získat nové impulsy a vidět mnoho témat z jiných úhlů pohledu.V zásadě dobré možnosti pro pracovní přestup jsou například v odvětví asistence odbytu a mezi řidiči, stejně jako v podnikových a technických funkcích.