Používání souborů cookies

Tato webová stránka obsahuje cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím. Podrobnosti naleznete zde.

Fotolia_169882410_XXL.jpg

Lidé. Hodnoty. MEWA.

Vaše budoucnost u MEWA

Proč se začátek kariéry u nás vyplatí

Vysokou kvalitou našich produktů a služeb jsme si získali na trhu vynikající pověst. Naší ambicí je, abychom i jako zaměstnavatel měli skvělou pověst. Chceme, abyste svou práci dělali rádi a byli niterně přesvědčeni, že společnost MEWA je podnik, který vám vyhovuje.Víme totiž, že společnost MEWA je tvořena svými zaměstnanci – jejich zkušenostmi, jejich rozhodnutími a jejich vzájemnou spoluprací.Nabízíme bezpečnost a perspektivy

Jsme si vědomi úspěšného rozvoje firmy MEWA od jejího založení v roce 1908 – nechceme však usnout na vavřínech. Je to pro nás spíše motivací, abychom s rozsáhlými odbornými znalostmi, zdravou sebedůvěrou, plni zvídavosti, ale také rozvážně a cíleně realizovali naše mnohostranné plány.Naše strategie pro úspěšné působení jako podnik a zaměstnavatel je jednoduchá: Nenásledujeme trendy, udáváme je! Nemyslíme ve čtvrtletních uzávěrkách, ale trvale a dlouhodobě zaměřujeme své podnikání na další rozvoj. Tak vlastní silou dosahujeme našeho cíle: trvalý rozvoj – nejlepší způsob, jak zajistit budoucnost společnosti MEWA a našich zaměstnanců. Ať už pro bezpečné pracoviště, další vzdělávání nebo zaměstnanecké výhody - chceme, abyste svou práci dělali rádi.


Staráme se, abyste byli stále co nejkvalifikovanější

Od své začátku kariéry získáte přístup do našeho interního systému pro další vzdělávání. Naleznete tam širokou škálu povinných školení a nabídky dobrovolných seminářů. Paleta zahrnuje témata jako Textilie, Odbyt a jiná odborná odvětví, také aspekty protipožární ochrany nebo bezpečnosti na pracovišti až po časový management.

Každoroční rozhovory se zaměstnanci se budou zaměřovat na potřebnou kvalifikaci a také individuální možnosti dalšího vzdělávání. Pokud úspěšná školení nebude možné zajistit interně, lze samozřejmě, po poradě s nadřízeným, zajistit také externí možnosti dalšího vzdělávání.

Verena Götz-Lombardo a Giuseppe Lombardo

Dáváme šanci zúčastněným - v daném státě i mezinárodní

Důvěřujeme, že budete ochotni, s velkou angažovaností, spolupůsobit při psaní dějin úspěchů společnosti MEWA v podnikovém myšlení, vynikající orientaci na zákazníka a velké statečnosti a víry v pokrok. To podporujeme ve třech různých směrech: odborná či expertní kariéra, kariéra vedení a projektová kariéra. Tímto přístupem nabízíme výkonným a perspektivním zaměstnancům možnost, aby si mohli strukturovaně naplánovat svou kariéru u společnosti MEWA.A pokud zvažujete mezinárodní kariéru, nabízíme vám dobré šance na evropských pracovištích společnosti MEWA. Pokud kromě němčiny zvládáte také jazyk příslušné země, společně prověříme možnosti Vašeho uplatnění v některých projektech nebo při dalším rozvoji našeho zahraničního podnikání.


Zaměřujeme se hlavně na lidi

Společnost MEWA tvoří lidé: Toto vědomí je pevně zakotveno v DNA našeho podniku.Společnost MEWA se velmi snaží, abyste ve své práci, kdekoli a jakkoli působíte, nacházeli smysl, spokojenost a uznání. V našich zaměstnancích nevidíme prostředky, ale lidi s individuálními schopnostmi, plány a potřebami. Zvláště nám leží na srdci zdravá vyváženost mezi prací a jiným životem. K tomu vytváříme předpoklady – vždy, když to provozní požadavky připouštějí – například flexibilními pracovními předpisy a možnostmi práce z domova.Každý jednotlivý zaměstnanec přispívá k úspěchu našeho podnikání svou kvalifikací a vášní, schopnostmi a týmovým duchem. Všechny přitom vybízíme, ať už odborné pracovníky, pracovníky z jiných odvětví nebo začátečníky, aby využili možnosti udělat ze sebe to nejlepší. Zapojení našich zaměstnanců oceňujeme mnoha způsoby. K tomu patří například přídavky na dovolenou a Vánoce, příspěvky za mimořádné výkony a široká nabídka výhod pro zaměstnance.


Žijeme podle našich hodnot

Naše společná soustava hodnot je základem naší pracovní kultury: Osobnost, hospodárnost, životní prostředí, kvalita, kvalifikace, vědomí odpovědnosti a investice. Čím se přitom lišíme od ostatních? Aktivně a důsledně žijeme podle našich hodnot. Pouze tam, kde zaměstnavatel a zaměstnanec mají stejné hodnoty, může vznikat trvalá důvěra a pouto.K našemu chápání pracovní kultury patří také to, že podnik musí být otevřený: V širokém spektru osobních životů a horizontů zkušeností našich zaměstnanců spatřujeme velké obohacení pro spolupráci v rámci podniku. S touto rozmanitostí zacházíme s respektem a otevřeností.


Základní hodnoty

Jsme mnohokrát oceněni

Naše vynikající reputace předního poskytovatele služeb a zaměstnavatele je pravidelně potvrzována z vnějšku – třeba vyznamenáními jako např. „Značka století“ („Marke des Jahrhunderts“), „Cena za udržitelnost“ („Nachhaltigkeitspreis“), udělení cen „Nejlepší zaměstnání v Německu s budoucností“ („Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“) a „Přední evropští zaměstnavatelé“ („Leading Employers Europe“) nebo nominace na cenu „HR Excellence Award“.Za nejdůležitější doklad naší atraktivity jako zaměstnavatele však považujeme nadprůměrně dlouhou věrnost zaměstnanců – jste výrazem spjatosti zaměstnanců a silné identifikace se společností MEWA.


Ocenění a vyznamenání

Začátek vám usnadníme

Nervozita a napětí, mnoho neznámých tváří, sotva se orientujete a hlavně: Otázky a zase otázky. Učiníme vše, aby Váš začátek u společnosti MEWA byl co nejpříjemnější. Povedeme Vás od podpisu pracovní smlouvy přes příchod na pracoviště až po první kroky v našem podniku.Na začátku práce se Vás ujmeme a seznámíme Vás s týmem a pracovištěm. V rámci jasně strukturovaného zapracování dostanete všechny informace a návody, které budete potřebovat ke své činnosti.Nutné budou také další kroky závislé na místě a pozici, jako např. obchůzky podniku, seznámení se všemi relevantními organizačními a osobními rozhraními a zaučení do technické infrastruktury.